Čiba Sport

European kids athletics games

foto prezentace
 

Gymnázium Hády

Město Brno

Logo města Brna

O European kids athletics games je již nyní velký zájem a přihlášky oddílů jsou již spuštěny!!

I když do slavnostního zahájení EKAG 2017 je ještě poměrně dost času, tak o 12.ročník největšího žákovského závodu v Evropě je již velký zájem nyní a hlavně se hlásí nové oddíly ze zahraničí, když po několika letech odmlčení se opět hlásí velice početné a sportovně silné družstvo z Estonska a ze Španělska se hlásí nové oddíly. Přihlášení jsou již závodníci z Ruska a z Kypru se chystá velmi početná skupiny mladých atletů. Již jsou udělány některá nová opatření které najdete v odkazu propozice závodu.
Přihlášku oddílu najdete zde... 

Č

10.04. 2017, 09:24


Copyright © Cibasport.cz 2011