Čiba Sport

European kids athletics games

foto prezentace
 

Gymnázium Hády

Město Brno

Logo města Brna

EKAG 2017 s rekordním počtem účastníků a menší úpravou časového pořadu.

Již v loňském roce jsme byli nuceni na základě vysokého nárůstu účastníků upravit časový pořad a několik disiciplin předsunout před slavnostní zahájení a tak v letošním roce  bude před slavnostním zahájení i hod míčkem. 

Even this year there will be some changes in timetable because of huge nuber of participants. Some events will take place in monday before the openinng ceremony.

Časový pořad EKAG 2017 najdete zde.

Timetable EKAG 2017 here.

Č

03.07. 2017, 07:04


Copyright © Cibasport.cz 2011