Čiba Sport

European kids athletics games

foto prezentace
 

Gymnázium Hády

Město Brno

Logo města Brna

Propozice závodu

Pořadatel:
/organizer/
                                   
JUMP ATHLETIC CLUB BRNO
ČIBA SPORT ATHLETIC, s.r.o.
Datum konání:
/Date/
 
11. – 13.září 2017
/11th - 13th September 2017/
 
 
Místo konání:
/place/
 
Brno, Czech republic
 
Organizační tým:
/organization team/
ředitel závodu
/meeting director/
 
Ctibor Nezdařil
technický ředitel
/technical director/
 
Jan Pokorný
ředitelka ubytování a stravování
/director for accommodation/
 
Klára Iliasová
manažer pro zahraniční
/meeting manager for foreign countries/
 
Václav Kaňa
 
 
Jiří Vaculík
hlavní rozhodčí
/chief referee/
  Víťa Žák
Kategorie:
/categories/
startují žáci a žákyně kategorie  roč. 2002, 2003, 2004, 2005,2006 /nemohou  startovat i mladší!!!!/
/boys and girls borned 2002, 2003, 2004, 2005,2006 /there is not allowed partcipation for younger boys and girls//
 
Discipliny:
/events/
roč. 2002  
60m, 300m, 1 500m, dálka, výška, oštěp500g/600g,koule/3kg/, 100mpř.
/60m, 300m, 1 500m, long jump, high jump,  javelin throw/500g/600g/, shot put/3kg/, 100m hurdles/
roč. 2003  
60m, 300m, 1 500m, dálka, výška, oštěp/500g/600g/, koule/3kg/, 100mpř.
/60m, 300m, 1500m, long jump, high jump, javelin throw/500g/600g/, shot put/3kg/, 100m hurdles/
roč. 2004  
60m, 150m, 800m, dálka, výška, kriket
/60m, 150m, 800m, long jump, high jump, ball/80g//
roč. 2005  
60m, 800m, dálka, výška, kriket
/60m, 800m, long jump, high jump, ball/80g//
roč. 2006  
60m, 600m, dálka, výška, kriket
/60m, 600m, long jump, high jump, ball/80g//
roč. 2002 – 2003  
4x 60m štafeta
/relay 4x60m/
roč.  2004 – 2006  
4x60m štafeta
/relay 4x60m/
přihlášky startovné:
/application form and fee/
Závodníci startují na základě přihlášky jednotlivých oddílů  a zaplacení startovného.
/competitors will be participate after entering application form and payment of fee/ 
 
Oddíly musí zaslat předběžnou přihlášku do 30.června 2017. Vzhledem k velikému zájmu o start, nebude brán zřetel na pozdější přihlášky .
/Sport clubs application form must be handed till June 30th, 2017. The later application will not be taken into account/
 
Startovné za jednu osobu včetně doprovodu je s ubytováním a stravováním  1300,-Kč a pro zahraniční úžastníky je 60EU. STARTOVNÉ MUSÍ BÝT UHRAZENO ZA CELÝ ODDÍL - není možné hradit startovné jednotlivě!!!!
/The application fee is 60Euro per person, including accommodation and board. Payment is necessary to be done for whole sport club, not  for each person individualy/
 
Na startujících dvacet a více závodníků, bude mít oddíl pouze jeden doprovod zdarma!!
/For 20 or more competitors there will be only one accompaniment (coach) free of charge/
 
OMEZENÍ STARTU!!! Závodníci ročníku 2005 a 2006 mohou startovat ve třech disciplinách a ostatní ročníky jsou bez omezení!!!  
/Event limitation! Athletes born in 2005 and 2006 can participate in only three events. Other categories are without any limatation/
 
Oddíly, které nebudou požadovat ubytování a stravování zaplatí za jednoho závodníka startovné ve výši 400,-Kč a zahraniční účestník 15EU.
/The sport club that will not require accommodation and board pay only starting fee, 15Eur per competitor/
 
Startovné se nevrací při odhlášení závodníka pět dní před závodem a 50% startovného se vrací při odhlášení závodníka čtrnáct dní před závodem. Je možné udělat změnu závodníka den před závodem.
/The starting fee is not refunded if the competitor is logged out five days before the competition and 50% of the starting fee is refunded if the competitor is logged out fourteen days before the competition. It is possible to do an athletes change at the day before the competition/
 
Podrobné přihlášky musí být podány do 20.srpna  2017 a zaplacení startovného na účet pořadatele do 30.srpna 2017. Akredeitace pro  závodníky a doprovodu jsou na webových stránkách www.cibasport.cz.
/Detailed application form must be handed till August 20th, 2017 and payment for participation must be till August 30th, 2017 on organizer´s account.
Clubs will get the application forms for each competitor by email. Application form for club is on web-site: www.cibasport.cz        
         
informace k platbě:
/payment information/

Banka /bank/:                                                                   MONETA MONEY BANK BRNO

Číslo účtu /account number/:                                        103709514/0600

Adresa /address/:                                                             Lidická 965/31, 602 00 Brno, Czech republic

Jméno /name and address of account holder/:               Ctibor Nezdařil, Kovalovice 206, 664 06 Viničné Šumice,Czech Republic /abroad payment only/

SWIFT:                                                                                AGBACZPP

IBAN:                                                                                  CZ48 0600 0000 0001 0370 9514

v poznámce /message/:                                                  uvádějte název oddílu!!!!! /name of sport club/

Částka /amount/:                                                            1.300,-Kč /osoba včetně doprovodu z ČR/ a 60 EU /osoba včetně doprovodu/ ze zahraničí (včetně  Slovenska)  v případě ubytování /60 Euro per person, including accommodation/      400,-Kč/15 EU /závodník bez ubytování/  /15 Euro, starting fee only, no accommodation included/

 

Pořadatel má právo při velkém počtu startujících odmítnout start závodníka v disciplině /proto je nutné uvádět v akreditační kartě výkony!!!!/.
/The organiser has right to refuse competitor due to many competitors in event. Because of that it is important to state personal performance in application form/

 

 
Přihláška oddílu je on-line na internetových stránkách:
www.europeangames.cibasport.cz
/Sport club application form is available on www.europeangames.cibasport.cz/
 
Ubytování:
/accomodation/
bude zajištěno na Purkyňových kolejích - Purkyňova 93 /cca 10min chůze od stadionu/ od 11. do 14.9.2017
/is provided from September 11th-14th in hotel´s home in area of the hostel Pod Palackého vrchem /about 10 minutes from stadium on foot/
Stravování:
/board/
je zajištěna snídaně a večeře v menze na Purkyňových kolejích, zahajuje se 11.9.2017 večeří a končí 14.9.2017 snídaní
/breakfast and dinner will arrange in area of the hostel Pod Palackého Vrchem. Food start on September 11th-dinner and ended on September 14th-breakfast /
Další výdaje:
/another expenses/
si hradí účastníci sami /competitors will cover by themselves/
 
Ceny:
/prize/
všichni účastníci obdrží pamětní medaile a pamětní list. Závodníci na 1.-3.místě v každé kategorii obdrží medaile a diplomy 
na závěr budou vyhodnoceny nejlepší výkony v každé kategorii dívek i hochů 
/everyone will receive memorial medal and memorial paper. The 1st, 2nd and 3th place of each category will receive medals. Best performance in each category will be awarded in the end of whole competition/
Slavnostní  zahájení závodu: 
/opening ceremony/
 
v pondělí 11.9. 2017 večer na stadionu Pod Palackého vrchem. Každý oddíl musí zajistit maximálně pět závodníků na zahájení. 
/will be on September 11th, 2017 at 8 a.m. on the stadium. Five people from each club must be on opening ceremony/

 


 Copyright © Cibasport.cz 2011