Vyberte stránku

European kids athletics games

Purkyňovy koleje

Purkyňova 93
612 00 Brno
blok B07

nepřetržitě
541 143 956 | vrátnice

7:00 – 15:00
541 143 951 | Anna Čadová

provoz.purk-b07@skm.vutbr.cz

Blok B07 | Purkyňovy koleje

Stadion