Čiba Sport

European kids athletics games

foto prezentace
 

Gymnázium Hády

Město Brno

Logo města Brna

Stadion

Závody budou probíhat v Centru Sportovních Aktivit Vysokého Učení Technického v Brně.

Competition will take place in stadium Pod Palackeho vrchem

 

Přístup / Access

MHD / Public transport

Autobus 53, zast. Podnikatelská, 3 minuty pěšky / Bus No. 53, stop Podnikatelska, 3 min walk
Tramvaj 12, zast. Technologický park, 7 minut pěšky / Tram No. 12, stop Technologicky park, 7 min walk

Autem / by car

Výjezd z rychlostní silnice č. 43 (Svitavská radiála) Český technologický park, z ulice Podnikatelská odbočit mezi budovy Fakulty elektrotechnické (FEKT) T10 a T12, pokračovat směrem k tenisovým kurtům a sportovní hale. Parkovat je možné v podzemních garážích vedle sportovní haly

Exit from the highway No. 43 (Svitavy radial) The Czech Technology Park, from the Businessmen's Street, turn between the Faculty of Electrical Engineering (FEEC) T10 and T12, continue towards the tennis courts and the sports hall. Parking is possible in underground garages next to the sports hall

Pěšky / by foot

   

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © Cibasport.cz 2011