Vyberte stránku

European kids athletics games

Technická ustanovení
p

Všeobecná ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto ustanovení. Celý ovál na stadionu má osm drah. Závodníci roč. 2004 a 2005 mohou startovat v libovolném počtu disciplin, ostatní ročníky mohou startovat maximálně ve třech disciplínách + štafeta. Ve štafetách na 4x60m startují společné kategorie 2004 a 2005, 2006 až 2007 a vedoucí družstev odevzdají přihlášku na štafety na formuláři ve středu v den závodu do 10.00hod v závodní kanceláři nad tribunou. Všichni závodníci se dostaví na stadion ve sportovním z ubytovny, vzhledem k tomu, že na stadionu je omezený počet šaten. Za odložené věci pořadatel neručí. Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající oddíl.

g

Postupový klíč

na 60m,100mpř. a 150m do finále A i B postupuje prvních osm závodníků podle dosažených času z rozběhu. Na 300m , 600m, 800m a 1 500m se běží přímo finále a pořadí se určí podle dosažených časů v jednotlivých bězích. V technických disciplinách, které mají vypsanou kvalifikaci, mají závodníci tři pokusy a prvních osm nejlepších závodníků podle výkonu postoupí do finále, kde mají všichni 6pokusů. Ve finálových technických disciplinách koule a oštěp /vyjma skoku vysokého/ mají všichni závodníci tři pokusy a prvních osm postoupí do užšího finále, kde mají další 3 pokusy. V hodu kriketovým míčkem mají v kvalifikaci závodníci všechny tři hody za sebou, ve finále již hází jednotlivé pokusy.

e

Výsledky

budou průběžně vyvěšovány na nástěnky v prostoru nad tribunou

z

Vyhlášení výsledků

bude probíhat v blocích, které jsou určeny v časovém pořadu a je povinností vedoucích zabezpečit závodníky, kteří se umístí na prvních třech místech. Na konci mítinku budou vyhlášeny nejlepší výkony v každé kategorii hochů i dívek. Výběr nejlepších výkonů je plně v kompetenci pořadatele!!! Proto je nutné, aby vedoucí družstev zajistili účast na vyhlášení, které proběhne ve středu v posledním bloku!!!!!!!

Startovní čísla

budou mít všichni závodníci ve předu, pouze na skok vysoký si mohou závodníci rozhodnout podle techniky, kde budou mít číslo připevněno.

f

Rozcvičování

je povoleno pouze na rozcvičovacím hřišti mimo hlavní stadion

Vstup na plochu

BĚHEM ZÁVODU NENÍ MOŽNÝ VSTUP NA PLOCHU TRENÉRŮM!!!!

Prezentace

Začíná pro technické discipliny s kvalifikací 60min a končí 40min před zahájením discipliny a pro běhy, finále dálky, míčku, koule a oštěpu začíná 40min. a končí 25min. před disciplínou ve svolavatelně na rozcvičovacím hřišti. Závodníci budou odvedeni ze svolavatelny na jednotlivá sportoviště. V případě překrývání disciplin je nutno nahlásit tuto skutečnost ve svolavatelně.

}

Časový pořad

obdrží všechny výpravy, bude viset ve svolavatelně a v prostoru výsledkových listin. Může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Základní výšky

v případě velkého množství přihlášených v jednotlivých kategoriích bude kategorie rozdělena na dvě skupiny a rozdělení proběhne na základě nahlášených výkonů, když základní výšky budou pro jednotlivé skupiny rozdílné!!!!

Hoši

 • Kategorie U11 – základní výška 98cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
 • Kategorie U12 – základní výška 103cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
 • Kategorie U13 – základní výška 113cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
 • Kategorie U14 – základní výška 127cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
 • Kategorie U15 – základní výška 143cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Dívky

 • Kategorie U11 – základní výška 98cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
 • Kategorie U12 – základní výška 103cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
 • Kategorie U13 – základní výška 108cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
 • Kategorie U14 – základní výška 118cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
 • Kategorie U15 – základní výška 128cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm
f

Rozcvičení disciplin

 • Kriket kvalifikace – jeden zkušební hod /finále 3 zkušební hody
 • Koule – dva zkušební hody
 • Oštěp – dva zkušební hody
 • Dálka kvalifikace – jeden skok/finále tři skoky

Protesty

je možno podat písemně do 30min po oficiálním vyvěšení discipliny v kanceláři závodu na stadionu s vkladem 500,-Kč

Lékař závodu

bude po celou dobu závodu k dispozici na parkovišti za odhodem oštěpu

Rozhodovací jury bude v tomto složení

 • Ředitel závodu – Ctibor Nezdařil
 • Vrchní rozhodčí – Vítězslav Žák
 • Zástupce vrchního rozhodčího – Jindřich Šálek
 • Zástupce zahraničních závodníků – bude určen

Další obecné informace

 • Šatny: je možno využít přímo na stadionu v nové budově u startu na 200m a slouží pouze na převlečení, za odložené věci pořadatel nezodpovídá.
 • Toalety: jsou k dispozici v nové budově na startu na 200m a v mobilních WC nad tribunou.
 • Občerstvení: je zajištěno přímo na stadionu formou rychlého občerstvení v dostatečném výběru.
 • Suvenýry: během závodu je možno zakoupit suvenýry na parkovišti nad tribunou
 • Poslední možné opravy: výpravy, které se zúčastní technické porady, obdrží při ubytování startovní listiny, které odevzdáte opravené před příchodem na slavností zahájení do budovy, kde proběhne technická porada /na startu 200m/

Ctibor Nezdařil
ředitel závodu