European kids athletics games 2024

Technická ustanovení

19.ročníku

Všeobecná ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto ustanovení. Celý ovál na stadionu má osm drah. Všechny ročníky mohou startovat v libovolném počtu disciplín + štafeta. Ve štafetách na 4x60m startují společné kategorie U13, U12 a U11 samostatně dívky a samostatně hoši a ve štafetách 4x300m mix startují roč. U15 a U14 vždy dvě dívky a dva hoši. Vedoucí družstev odevzdají přihlášku na štafety na formuláři v den závodu v pondělí do 10.00hod v závodní kanceláři nad tribunou.

Všichni závodníci se dostaví na stadion ve sportovním z ubytovny, vzhledem k tomu, že na stadionu je omezený počet šaten. Za odložené věci pořadatel neručí. Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající oddíl.

Postupový klíč

Na 60m, 100mpř. a 150m do finále A i B postupuje prvních osm závodníků podle dosažených časů z rozběhu.

Na 300m , 600m, 800m a 1 500m se běží přímo finále a pořadí se určí podle dosažených časů v jednotlivých bězích.

V technických disciplinách, které mají vypsanou kvalifikaci, mají závodníci tři pokusy a prvních osm nejlepších závodníků podle výkonu postoupí do finále, kde mají všichni 6pokusů.

Ve finálových technických disciplinách koule a oštěp /vyjma skoku vysokého/ mají všichni závodníci tři pokusy a prvních osm postoupí do užšího finále, kde mají další 3 pokusy /tuto větu prosím odstraň a zbytek nechej/. V hodu kriketovým míčkem mají v kvalifikaci závodníci všechny tři hody za sebou bez zkušebního hodu, ve finále již hází jednotlivé pokusy za sebou.

Ve skoku vysokém, kde budou na základě velkého počtu přihlášených utvořeny dvě skupiny podle výkonu, bude na jednom doskočišti nižší základní výška a na druhém vyšší základní výška.

Výsledky

budou průběžně vyvěšovány na nástěnky v prostoru nad tribunou

Vyhlášení výsledků

bude probíhat v blocích, které jsou určeny v časovém pořadu a je povinností vedoucích zabezpečit závodníky, kteří se umístí na prvních třech místech. Na konci mítinku budou vyhlášeny nejlepší výkony v každé kategorii hochů i dívek. Výběr nejlepších výkonů je plně v kompetenci pořadatele!!! Proto je nutné, aby vedoucí družstev zajistili účast na vyhlášení, které proběhne ve pondělí v posledním bloku!!!!!!!

Startovní čísla

budou mít všichni závodníci ve předu, pouze na skok vysoký si mohou závodníci rozhodnout podle techniky, kde budou mít číslo připevněno.

Rozcvičování

je povoleno pouze na rozcvičovacím hřišti mimo hlavní stadion

Vstup na plochu

BĚHEM ZÁVODU NENÍ MOŽNÝ VSTUP NA PLOCHU TRENÉRŮM!!!!

Prezentace

Začíná pro technické discipliny s kvalifikací 60min a končí 40min před zahájením discipliny a pro běhy, finále dálky, míčku, koule a oštěpu začíná 40min. a končí 25min. před disciplínou ve svolavatelně na rozcvičovacím hřišti. Závodníci budou odvedeni ze svolavatelny na jednotlivá sportoviště. V případě překrývání disciplin je nutno nahlásit tuto skutečnost ve svolavatelně.

Časový pořad

obdrží všechny výpravy, bude viset ve svolavatelně a v prostoru výsledkových listin. Může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Základní výšky

v případě velkého množství přihlášených v jednotlivých kategoriích bude kategorie rozdělena na dvě skupiny a rozdělení proběhne na základě nahlášených výkonů, když základní výšky budou pro jednotlivé skupiny rozdílné!!!!

Zvyšování je po 5cm až zbude v soutěži posledních pět závodníků tak se zvyšuje po 3cm

Hoši

Kategorie U11

základní výška 103cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Kategorie U12

základní výška 108cm /123cm/ a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Kategorie U13

základní výška 118cm /133cm/ a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Kategorie U14

základní výška 133cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Kategorie U15

základní výška 138cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Dívky

Kategorie U11

základní výška 103cm a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Kategorie U12

základní výška 103cm /118cm/ a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Kategorie U13

základní výška 113cm /138cm/ a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Kategorie U14

základní výška 118cm /138cm/ a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Kategorie U15

základní výška 128cm /138cm/ a dále po 5cm a při zůstatku pěti a méně závodníků v soutěži po 3cm

Rozcvičení disciplin

Kriket kvalifikace

bez zkušebního hodu

Koule

dva zkušební hody

Oštěp

dva zkušební hody

Dálka kvalifikace

jeden skok/finále tři skoky

Protesty

je možno podat písemně do 30min po oficiálním vyvěšení discipliny v kanceláři závodu na stadionu s vkladem 500,-Kč

Lékař závodu

bude po celou dobu závodu k dispozici na tribuně v prostoru cíle

Rozhodovací jury bude v tomto složení

Ředitel závodu

Ctibor Nezdařil

Vrchní rozhodčí

Jindřich Šálek

Zástupce vrchního rozhodčího

Marek Trojanec

Zástupce zahraničních závodníků

bude určen

Další obecné informace

Šatny

je možno využít přímo na stadionu v nové budově u startu na 200m a slouží pouze na převlečení, za odložené věci pořadatel nezodpovídá.

Toalety

jsou k dispozici v nové budově na startu na 200m a v mobilních WC nad tribunou.

Občerstvení

je zajištěno přímo na stadionu formou rychlého občerstvení v dostatečném výběru.

Suvenýry

během závodu je možno zakoupit suvenýry na parkovišti nad tribunou

Poslední možné opravy

změnu disciplíny je možné u registrovaného závodníka provést dva dny před zahájením závodu do 18.00hod. přímo v atletické kanceláři ČAS. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel!!!! Výměna registrované osoby na ubytování za jinou osobu je možná čtyři dny před zahájení závodu do 18.00hod. na e-mail cibasport@cibasport.cz.

Za organizační výbor Vás srdečně zve


Ctibor Nezdařil
ředitel závodu